ពិន្ទុ ACT របស់សាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb និង GPA

តើពិន្ទុ ACT ជាមធ្យមរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb និង GPA មានអ្វីខ្លះ? នៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីពិន្ទុដែលត្រូវការសម្រាប់អ្នកដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb ។ អ្នកក៏អាចគណនាឱកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយម៉ាស៊ីនគណនាការចូលរៀនរបស់យើងផងដែរ។

ទីតាំង៖ Nashville, TN

ស្ថិតិចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb

មានលេខសំខាន់បីនៅពេលពិចារណាឱកាសចូលរៀនរបស់អ្នក៖ ពិន្ទុ ACT, GPA និងអត្រាទទួលយក ។ ទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាដើម្បីប្រាប់អ្នកពីពិន្ទុដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីចូលទៅសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb ។
ACT ជាមធ្យម: ២៥

នេះ ពិន្ទុមធ្យម ACT សមាសធាតុនៅសាកលវិទ្យាល័យលីងខបគឺជាក ២៥

ការពិពណ៌នារូបភាព

ពិន្ទុ ACT ភាគរយ ២៥ គឺ ២២ ហើយពិន្ទុ ACT ភាគរយ ៧៥ គឺ ២៩ ។

និយាយម្យ៉ាងទៀត ២២ កន្លែងដែលអ្នកនៅក្រោមមធ្យមចំណែកឯលេខ ២៩ នឹងធ្វើឱ្យអ្នកឡើងដល់កំរិតមធ្យម។ មិនមានតម្រូវការ ACT ដាច់ខាតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាចង់ឃើញយ៉ាងហោចណាស់ ២២ ដើម្បីមានឱកាសត្រូវបានពិចារណា។
GPA ជាមធ្យម: 3.71

នេះ GPA ជាមធ្យម នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb គឺ ៣.៧១ ។ នេះធ្វើឱ្យសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb ការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង សម្រាប់ GPAs ។

ការពិពណ៌នារូបភាព

(សាលារៀនភាគច្រើនប្រើ GPA ដែលមានទំងន់លើសពី ៤,០ ទោះបីជាមានរបាយការណ៍ខ្លះថា GPA ដែលមិនមានទម្ងន់ក៏ដោយ។

ជាមួយ GPA ចំនួន ៣.៧១, សាកលវិទ្យាល័យលីងសបទាមទារឱ្យអ្នកមានកំរិតមធ្យម នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវការការលាយបញ្ចូលគ្នានៃអេនិងខដោយមានទំនោរទៅរកអេ។ ប្រសិនបើអ្នករៀនថ្នាក់ AP ឬ IB ខ្លះនេះនឹងជួយបង្កើន GPA ដែលមានទម្ងន់របស់អ្នកនិងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ។

ប្រសិនបើអ្នកនៅតូចឬខ្ពស់ជាងនេះ GPA របស់អ្នកពិបាកផ្លាស់ប្តូរពីចំណុចនេះ។ ប្រសិនបើ GPA របស់អ្នកនៅឬទាបជាងមធ្យមភាគនៃសាលារៀន 3.71, អ្នកនឹងត្រូវការពិន្ទុខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីទូទាត់សង និងបង្ហាញថាអ្នកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ។ នេះនឹងជួយឱ្យអ្នកប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកដាក់ពាក្យផ្សេងទៀត។អត្រាចូលរៀន៖ ៥៩.៥%

អត្រានៃការទទួលយកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb គឺ ៥៩.៥% ។ ម៉្យាងវិញទៀតក្នុងចំណោមសិស្ស ១០០ នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យសុំមាន ៦០ នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាត។

ការពិពណ៌នារូបភាព

នេះមានន័យថាសាលារៀន ជ្រើសរើសខ្លះ ។ អ្នកគួរតែរៀបចំពិន្ទុសិក្សាឱ្យបានល្អប៉ុន្តែអ្នកមានឱកាសល្អប្រសិនបើអ្នកធ្វើឱ្យគេចាប់អារម្មណ៍។សាលក្រមការទទួលយកចុងក្រោយ

ការពិពណ៌នារូបភាព

ពីព្រោះសាលានេះ ការជ្រើសរើសកម្រិតមធ្យមការសម្តែងការសិក្សាដ៏រឹងមាំនឹងស្ទើរតែធានាដល់អ្នកនូវការចូលរៀន ។ ការផ្តល់ពិន្ទុនៅ ២៥ ACT ឬខ្ពស់ជាងនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពជោគជ័យក្នុងការចូល។ ការផ្តល់ពិន្ទុ ២៩ នឹងធានាថាអ្នកនឹងទទួលបានការចូលរៀនដោយសារ GPA របស់អ្នកជាមធ្យមគឺ ៣.៧១ ។ម៉ាស៊ីនគណនាការទទួលយក

តើឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Lipscomb គឺជាអ្វី? ឱកាសនៃការចូលរៀនជាមួយពិន្ទុទាំងនេះ៖

នេះគឺជាម៉ាស៊ីនគណនាការទទួលយកតាមតម្រូវការរបស់យើង។ ដោតលេខរបស់អ្នកដើម្បីមើលថាតើឱកាសនៃការចូលមានអ្វីខ្លះ។

ជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក៖ ACT

ពិន្ទុ ACT GPA របស់អ្នក
ចំណាំ៖ ការសម្រេចចិត្តចូលរៀនរបស់អ្នកពឹងផ្អែកមិនត្រឹមតែលើពិន្ទុ GPA និង SAT / ACT របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើការលំបាកក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែមលិខិតណែនាំនិងរបាយការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ។ ឧបករណ៍នេះផ្តល់ជូនតែអេ ការប៉ាន់ស្មានសាមញ្ញ ឱកាសនៃការចូលរៀនរបស់អ្នក។ ជំនួសឱ្យការចាត់ទុកឧបករណ៍នេះជាបាល់គ្រីស្តាល់យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិចារណាពីរូបភាពធំនៃអ្វីដែលមានន័យថាឱកាសរបស់អ្នក៖
  • ៨០-១០០% សាលាសុវត្ថិភាព៖ ឱកាសខ្លាំងក្នុងការចូល
  • ៥០-៨០%៖ ទំនងជាមិនចូល
  • ២០-៥០% ៈទាបជាងប៉ុន្តែនៅតែជាឱកាសល្អក្នុងការចូល
  • ៥-២០% ៈឈានដល់សាលា៖ មិនទំនងចូលទេតែនៅតែចាក់
  • ០-៥% ៈសាលារៀនពិបាកទៅដល់៖ ពិបាកចូលណាស់
យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យអនុវត្តចំពោះសាលារៀនតាមឱកាសជាច្រើន។ ការដាក់ពាក្យសុំទៅសាលាសុវត្ថិភាពមួយចំនួននឹងធានាថាអ្នកមានមហាវិទ្យាល័យមួយដើម្បីទៅខណៈពេលដែលដាក់ពាក្យទៅសាលារៀនខ្លះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបាញ់ចូលសាលានៅកំពូលនៃជួររបស់អ្នក។

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

ពិន្ទុនៅរដ្ឋមីឈីហ្គោនឆ្នាំនេះ ACT ពិន្ទុនិង GPA

តើពណ៌ឥន្ធនូមានលំដាប់អ្វី? ស្វែងយល់ពី ROYGBIV

តើឥន្ធនូមានពណ៌អ្វីខ្លះ? ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិនៅពីក្រោយ ROYGBIV និងរបៀបដែលពណ៌ឥន្ធនូអាចផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគត។

ស្វែងយល់អំពីទ្រព្យសម្បត្ដិ៖ ឧទាហរណ៍ ៦ វិភាគ

តើអ្វីទៅជាសមាធិ? រៀននិយមន័យនិយមន័យនិងពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍នៃវិធីផ្សេងគ្នាដែលវាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកំណាព្យនិងការនិយាយ។

សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋញូវយ៉កនៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់តម្រូវការចូលរៀន

សញ្ញារបស់ Scorpio Moon៖ តើវាមានន័យអ្វី?

តើអ្នកមានសញ្ញាព្រះចន្ទ Scorpio ទេ? ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាសញ្ញាព្រះច័ន្ទនិងរបៀបដែលព្រះច័ន្ទនៅ Scorpio ប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក។

តម្រូវការចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យទ្រីនីធីអន្តរជាតិ

ពិន្ទុ SAT ១៧៣០៖ តើនេះល្អទេ?

សញ្ញាព្រះច័ន្ទ Taurus៖ តើវាមានន័យអ្វីសម្រាប់អ្នក

តើអ្នកមានសញ្ញាព្រះច័ន្ទ Taurus ទេ? ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាសញ្ញាព្រះច័ន្ទនិងរបៀបដែលព្រះច័ន្ទនៅតារូសប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក។

បាត់ពិន្ទុ SAT៖ វិធីពិនិត្យមើលពិន្ទុ SAT

តើពិន្ទុ SAT របស់អ្នកគួរតែចេញប៉ុន្តែមិនបង្ហាញ? នេះជារបៀបដែលអ្នកអាចពិនិត្យមើលពិន្ទុ SAT ដែលបាត់នៅទីនេះ។

ពិន្ទុអេស៊ីធីចាស់៖ វិធីទទួលនិងប្រើវា

តើអ្នកទទួលបានពិន្ទុចាស់សម្រាប់សកម្មភាពការងារឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច? នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចទទួលបានពិន្ទុ ACT ចាស់របស់អ្នក។

តើមានសំណួរប៉ុន្មានដែលអ្នកអាចខកខានទទួលបានពិន្ទុអង្គុយល្អឥតខ្ចោះ?

គោលបំណងដើម្បីទទួលបានពិន្ទុ SAT ល្អឥតខ្ចោះ? នេះជាចំនួនសំណួរដែលអ្នកអាចនឹកហើយនៅតែទទួលបាន ២៤០០ ល្អឥតខ្ចោះ។ ការព្រមានៈវាមិនមានច្រើនទេ។

PSAT vs SAT៖ ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗចំនួន ៦ ដែលអ្នកត្រូវដឹង

មិនប្រាកដថាតើភាពខុសគ្នារវាងអេសអេសនិងភីអេសភីគឺជាអ្វី? យើងបែងចែកយ៉ាងច្បាស់នូវអ្វីដែលការធ្វើតេស្តនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងអ្វីដែលពួកគេមិនធ្វើ។

ឧបករណ៍វោហារសាស្ត្រដែលមានប្រយោជន៍បំផុតទាំង ២០

តើឧបករណ៍វោហារសាស្ត្រគឺជាអ្វី? ពិនិត្យបញ្ជីឧបករណ៍វោហារសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់យើងសម្រាប់និយមន័យនិងឧទាហរណ៍។

មគ្គុទ្ទេសក៍សិក្សា TEAS៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីការធ្វើតេស្ត

តេអេសពិបាកទេ? តើអ្នកត្រូវការយកវាទេ? ទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងអស់របស់អ្នកអំពីតេស្តធីអេសជាមួយនឹងការណែនាំពេញលេញរបស់យើង។

ពិន្ទុសាកលវិទ្យាល័យ ACT និងសាកលវិទ្យាល័យ Kent State

តម្រូវការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Tuskegee

សៀវភៅ Kaplan SAT - ការពិនិត្យឡើងវិញពេញលេញ

សៀវភៅកាំភ្លីងព្រីតមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាជាច្រើន។ សូមអានការត្រួតពិនិត្យនេះដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកពិតជាត្រូវការទិញសៀវភៅនេះឬអត់។

តម្រូវការចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យខាស៊ីសស

រាល់ការសាកល្បងអនុវត្តស្ថិតិរបស់អេភីអេមានៈឥតគិតថ្លៃនិងផ្លូវការ

កំពុងត្រៀមប្រលងស្ថិតិអេភីអេ? ពិនិត្យការប្រមូលការធ្វើតេស្តអនុវត្តន៍ពេញលេញរបស់យើងដើម្បីទទួលបានឯកសារពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការបូករួមនឹងគន្លឹះសិក្សាមានប្រយោជន៍។

តម្រូវការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទីស្ទ

របៀប (និងពេលណា) ដើម្បីបញ្ចប់ការេ៖ ជំហានងាយៗ ៥

ឆ្ងល់ពីរបៀបដោះស្រាយសមីការត្រីកោណដោយបញ្ចប់ការ៉េ? មគ្គុទេសក៍របស់យើងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃរបៀបបញ្ចប់ការ៉េដោយមានឧទាហរណ៍។

តើ Endoplasmic Reticulum គឺជាអ្វី? តើ​វា​ធ្វើអ្វី?

តើ endoplasmic reticulum ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? យើងកំណត់អរម៉ូន endoplasmic reticulum និងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីរបៀបដែលវាដំណើរការនៅក្នុងកោសិកា។

មហាវិទ្យាល័យរីឆាតស្តុនតុននៃរដ្ឋញូវជឺស៊ីពិន្ទុនិង GPA

វិទ្យាល័យឆៃតុនវ៉លធ័រ ចំណាត់ថ្នាក់ 2016-17 | (Concord,)

ស្វែងរកចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋពិន្ទុ SAT / ACT ថ្នាក់ AP គេហទំព័រគេហទំព័រគ្រូក្រុមកីឡានិងច្រើនទៀតអំពីវិទ្យាល័យ Clayton Valley Charter នៅ Concord, CA ។

តម្រូវការចូលសាកលវិទ្យាល័យមីស៊ីស៊ីពីភី